Samklang med förväntningar.

Jan Kallberg är på gång igen. Och han har som vanligt en hel del att säga:

“Jag bedömer att man radikalt kan minska företagsförtal, anonyma ovänliga epostbrev, riktad nätvandalism och andra former av angrepp genom att gå igenom vilka meddelanden som företagets nätnärvaro sänder ut och hur dessa är i samklang med hur företaget motsvarar dessa förväntningar. Därigenom kan nätet bättre tjäna företaget och bli en brygga mellan konsument och företaget istället för ett brus av dåliga kundrelationer.”

(Jan Kallberg)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *