Reklaminvesteringarna ökar kraftigt

Zenith ser hur marknadsföringen nu börjar att öka. Reklam köps på ett sätt som inte setts på flera år.

USA räknar företag komma göra ett bra 2004, både på grund av OS och presidentvalet. Detta trots konstant dåliga siffror i konsumenternas framtidstro. Den amerikanska marknaden ökar med 5.5% i år, 4.2% 2005 och 4.8% for 2006. Europa ökar ännu fortare, delvis på grund av ett mindre handelsunderskott. Ökningen på 0.80% visar åtminstone ett trendbrott när det gäller reklam jämfört med GDP.

Även de asiatiska marknaderna återkommer: om man räknar bort Japan så räknar Zenith med att Asien 2006 kommer ligga på en ökningstakt på 10.9%. Övriga delar av världen, inklusive Ryssland och mellersta Östern räknas öka med 4.8% 2006. (eMarketer)

Priserna faller däremot, framförallt när det gäller online. Doubleclick har sett en sänkning av sin vinst, trots att försäljningen ökar. Mer konkurrens och att online-marknaden faktiskt verkar ha mognat kan vara förklaringar till fenomenet. (DMNews.com)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *