Köp tre betala för en halv

5 lök för en logotyp, grafisk profil för 7000. Hur får man lönsamhet på det? Och framförallt – vad blir det för kvalitet på arbetet?

Vi träffas och bollar idéer och uppslag. Vi diskuterar målgrupp, stil, budskap och tar fram symboliska nyckelord.
Minst tre logotypeförslag presenteras för dig.
Efter diskussion och smärre korrigeringar tas ett slutligt förslag fram som du godkänner.
Logotypen levereras i flera format för olika användningsområden.
Logotypen används i formgivningen av ditt kontorstryck.

(BITS Design)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *