Köp ett sökord

Jag minns upprördheten när det visade sig att Altavista började sälja de översta platserna för sökord: “Men det är viktigt att separera de betalda länkarna från sökresultaten, något annat vore rent självmord.” (ur Computerswedens rapportering om Altavistas planer). Många sökningar har skett sedan dess, och vi användare har vant oss vid både sponsrade förstaträffar och Googles radannonser.

En intressant artikel berättar om den ständiga traden för sökord:

“On Google, the minimum bid for a search term is a nickel, but that is about the only price that is stable. The rest rise and fall depending on what companies are bidding at any given moment as they try to tweak their positions on the results pages. One of the most expensive search terms these days is “mesothelioma,” a type of cancer caused by exposure to asbestos. Top bids for the word hover above $30, a premium price. The reason: The ads are for pricey legal or medical help.

Utvecklingen fortsätter. Det har visat sig att kvinnor oftare än män väljer att leta någon annanstans om de inte finner vad de söker på första söksidan. Och då blir det än viktigare att det företag som just har kvinnor som primär målgrupp måste vinna auktionen på sökord. (The Washington Post). Just Google jobbar hela tiden med olika försök och idéer, vilka användarna kan testa då och då. En rolig är Googlism – en sorts “vem-är-vem” via Google.

Frågan är nog var det slutar. Intressant är de mer avancerade data-miningtekniker med hjälp av cookies och trackbacks som börjar användas: ett sätt att styra annonserna utifrån vad surfaren faktiskt gör på nätet. Problemet är att dessa tekniker har en eftersläpning i sig: om man sökt på digitalkameror och tittat på några sådana sidor är det inte säkert att man vill se annonser för dem när man gått vidare till något annat.

Just kartläggning av beteenden kommer antagligen att bli nästa utvecklingssteg för sökmotorerna. På samma sätt som vi early adopters vägrade att fortsätta använda Altavista efter att de “lurat” oss finns det idag en stor skepsis hos konsumenter mot data-miningtekniker samtidigt som det finns klara tendenser att konsumenten söker agenter för att hjälpa till med de val som hon/han måste göra varje dag. Agenter som använder sig av kunskap från konsumentens tidigare handlande och tidigare val. Och ger samtidigt säljaren möjlighet att ge mycket vassare erbjudanden, mer träffsäkert riktade mot rätt målgrupp.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *