Sluta sälj i rätt ögonblick

En av de hårda lektionerna många av oss har gjort är att vi inte slutat att sälja i tid. Bill Myers menar att alltför många säljare, projektledare, copywriters och andra inte lever efter den gyllene säljregeln:
‘shut up and let the customer make the purchase’. Han menar att många säljbrev och besök pågår alltför länge, säger alltför mycket och skapar en motsatt effekt hos köparen. En köpare tar sitt beslut ganska tidigt i mötet med säljkommunikation och om säljaren fortsätter att sälja in kan det snarare skapa tvivel och osäkerhet hos den som redan tänkt säga ja.

“A good sales person or a good copywriter understands this, and knows the importance of presenting the offer, answering objections, and then getting out of the way so the customer can make the purchase.”

Den logiska konsekvensen blir: prata mindre, sälj mer. (Bill Myers Online)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *