Monopolet fick tummen ner

Inför höstens dom i EG-domstolen har EU:s egen generaladvokat uttalat sig i frågan om Apotekets monopol av försäljning av fr a receptfria läkemedel. Ett av argumenten från svenska statens sida är att Apoteket behöver de receptfria läkemedlen för att ekonomisera försäljning av de receptbelagda.

Generaladvokaten menar att monopolet är konkurrenshämmande och strider mot punkt 31 i EU-fördraget om fri konkurrens. Bedömare tror att det uttalande kan ses som vägledande för vartåt domen kommer ta vägen.

Tidigt i våras gjorde jag en spaning på Apotekets framtid och min slutsats var att monopolet förr eller senare kommer att försvinna. Läs “Receptfritt” (pdf).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *