Skuggspel i mediavanorna

Ball State University har gjort en intressant studie där man dels telefonintervjuat personer om deras mediavanor, låtit dem föra dagbok över dem och även “skuggat” deras medievanor. Skillnaderna är många gånger oerhört stora:

Enkät Dagbok Skuggobservation

Enkät/Obs.skillnad

Anv. hemdator 21 52 64 205%
On-line 29 57 78 169%
Television 121 278 319 164%
Böcker 18 17 36 100%
Magasin 8 10 14 75%
Radio 74 132 129 74%
Nyhetstidningar 15 26 17 13%

Ball State University Center for Media Design, Feb 2004

Man tittade också på antal timmar som olika åldersgrupper använde för olika media:

Ålder: 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Radio 4.2 4.6 3.7 2.4 0.9 1.7
On-line 23.8 29.0 28.5 29.1 26.4 20.8
Magasin 7.2 8.1 6.7 6.3 5.6 4.3
Nyhetstidningar 6.9 10.1 9.3 10.4 10.2 7.8
E-mail 11.5 12.8 11.5 11.2 11.4 9.0

BIGresearch, Apr 2003
Center for Media Research

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *