Namnet är…Uvraya

Brand Channel har under flera månader haft en tävling där läsarna på sajten har fått föreslå namn på det barn som en av medarbetarna bar på. Nu har barnet fött och det blev en flicka och namnet som föräldrarna valt är “Uvraya”. Mer än 750 namnförslag har kommit in: vanligast har namn som fungerat oavsett om barnet skulle vara flicka eller pojke, många namn har haft konnotationer med platser och självklart har namn som Brandon, Brandi och Brandel varit frekventa i förslagslådan – vilket är förståeligt utifrån sajtens inriktning…

Om du är nyfiken på alla namnförslagen finns de att hämta som pdf.

En lite vidare analys av ett sånt här tilltag ger mig personligen en insikt om hur viktigt det är att försöka vara personlig. Sajten Brand Channel är högklassig och helt inriktad på varumärkesutveckling – vilket blir lite nördigt och kan fungera repellerande. Men att göra en sån här sak innebär ett relationsskapande: varje gång man gått in på sajten har åtminstone jag funderat när barnet kommer födas och gett en annan nära känsla för hela sajten.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *