Feta kampanjer på stora bilar

TV- och radioprogram liksom Bics pennor och andra företag använder hela sidor på dragkärrorna för att skapa jättereklam. Det är stora klistrade plasttryck som fixeras på på väggarna för att sedan enkelt kunna tas bort när kampanjen är över. Som en av företagarna säger:

“It’s got much more impact, plus you can run a campaign for a more limited time. And, we love this, the vendor offering the service uses GPS to track your trucks, and ultimately measure brand impact on the particular demographic you wanted to influence.” (Asphalt)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *