Moderat varumärke

Martin Gumpert, VD för Audumbla, har som privatperson gått in i att hjälpa moderaterna med tillväxtbegreppet.

“Vad kan reklamvärlden lära politiken?
– Massor, tror jag. Fast jag är inte med beroende på min roll som reklamman. Men visst är det så att vi som jobbar med kommunikation är vana att jobba med mottagarens huvud påskruvat.

Du ska inte ta in Ipren-mannen i partiet?
– Det vore intressant. Kanske i ett senare skede. Men jag är alltså inne i det här som privatperson. Vi, min grupp, ska utreda tillväxtbegreppet.

Som privatperson, vad tycker du har varit moderaternas problem?
– Att man har balanserat mellan mjuka och hårda värden. Är man trovärdig när man kommunicerar mjuka värden om man samtidigt för en hård skattepolitik? Min privata tanke är att moderaterna borde släppa det högkyrkliga och militära.

– Man kan se moderaterna som ett varumärke. Det ska vara aktuellt, prisvärt och ha en vision som man kan tro på.”

(Resumé)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *