Annorlunda målgrupp

Bemanningsföretaget Arvako har valt att kampanja genom att söka kontakt med andra grupper av beslutsfattare än de som läser DI och SvD. Företagets tanke är att många beslut om vikarier och inköp av konsulter faktiskt sker på lägre nivåer än de som läser DI och affärspress. Istället har man jobbat med annonser i kvällspress och andra morgontidningar.

Deras tilltal är personligt och bygger på tanken att även en chef på mellannivå kan vara sjuk. “Stanna hemma”-konceptet skapar en viss uppmärksamhet. Målet är att göra Arvakos varumärke känt eftersom de tror att bemanningsbranschen kommer att expandera. (Dagens Media)

Det är en ganska intressant idé som Arvako presenterar: de tar konsekvenserna av att företagen fungerar mer ‘platt’ och att många personalbeslut tas på enhetschefsnivå. Problemet som vissa företag skapar sig själva är att man riktar in sig på de högsta cheferna även när det gäller beslut som tas längre ner i organisationen och därmed förlorar man lätt informationsvinst då dessa kanske skickar en blänkare vidare till sina underställda chefer.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *