Godmorgon en ny skön värld

Björn Mellstrand skriver om branschglidningen och vi är rätt överens om världsbild och verkligheten han och jag.

Det är också ett bevis på att PR och reklam är beroende av varandra. Om de samverkar gör störst nytta och är mest effektiva.
Denna utveckling är en väckarklocka för de delar av PR-branschen som tror att det bara är PR-byråer som sysslar med PR.

En viktig del i den här utvecklingen beror också på en grundläggande förändring i såväl medielandskap som hos konsumenter/mottagare. Ett sk “disruptivt” medielandskap, där varje media idag delas upp och gör många fler saker än att vara ett “media” i meningen “sändare av information” behövs samordning. När relationer blir det som är allra viktigast för en konsuments beslutsunderlag, och när dessa relationer handlar lika mycket om digitala som om analoga relationer, blir reklam och PR två oundgängliga delar för marknadskommunikation. Som Seth Godin säger i en tidig postning:

Marketing is not about trickery or even insincerity. It’s about spreading ideas that you believe in, sharing ideas you’re passionate about… and doing it with authenticity.

Precis som att Björn påpekar att PR-branschen under flera år försökt att förklara att reklam inte behövs så har det funnits starka röster i reklambranschen som försökt att negligera PR. Det är lika korkat oavsett vilken sida som gör det. Den exploderande utvecklingen av sociala medier, konsumenterna som såväl reklam- som PR-litterata och den springande nödvändigheten av att hitta rätt målgrupp, att förminska spillet gör att vi faktiskt måste se oss som delar av en marknadskommunikationsbransch.

Idag är inte marknadsföring = reklam och marknadskommunikation = PR. Det är både och i en rejäl röra – en röra som vi måste hantera och förädla än mer. Eftersom jag för tillfället jobbar i nätverk med PR-byrå så inser jag hur mycket vi har att lära varandra, och hur stor nytta vi kan ha av varandra när vi faktiskt ser våra enskilda roller som en del i en process av marknadsföring/marknadskommunikation.
Vi kan inte göra det utan PR. Och jag tror faktiskt inte att PR-branschen kan klara sig utan oss i reklambranschen.

Så välkommen nya sköna värld. Välkomna till reklambranschen PR-byråer.

Uppdatering: Veckans Rester har både fel och rätt när han drar en bredsida mot vår bransch. Dels tror jag inte på att det i längden kommer vara möjligt för ett varumärke att bara satsa på icke-betald media, och dels handlar reklam om mycket mer än om just köpt media (annonser, reklamfilm etc.). De högsvansade uttalandena om att man inte behöver reklam (nu senast Mockfjärds fönster. Och den som läst olika villatidningar vet att det företaget gör rejält mycket reklam…) kommer i ett läge att inse att det faktiskt handlar om att integrera alla disciplinerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *