Finska comgrunts är missnöjda

En undersökning visar att 9 av 10 anställda inom kommunikationsbranschen i Finland är missnöjda med möjligheterna till karriärutveckling och funderar på att byta jobb.
Undrar hur det ser ut i Sverige?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *