Logotävling

Reklam- och designhistoriska föreningen har funnits sedan 1996 och ser som sitt kall att samla in och visa upp svensk reklam och design. I samarbete med CAP&Design, Resumé, Sveriges reklamförbund och Bold.se utlysern de nu en logotyptävling för föreningen, som av allt att döma har beslutat sig för att bli en institution att räkna med.

(Rita designhistorisk logga – IDG.se)

Det är Gustaf på Miami som ligger bakom. Så tävla på. Lars Hall är juryordförande.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *