PRV gör tummen upp och tummen ner

Företaget Fantasy, en fruktdryck som en man i Uppsala försökt att registrera, har fått tummen ner av PRV efter att Coca Cola Company valt att anföra besvär mot det. PRV menar med sedvanligt byråkratsvenska att varumärket Fantasy är förväxlingsbart med Fanta:

Ordet ‘Fantasy’ skrivs med stor begynnelsebokstav och resterande bokstäver i gemena i cirka 45 graders vinkel nerifrån vänster upp till höger. Även Fanta skrivs på ungefär samma sätt även om en speciell stilart använts på invändarens (Coca-Colas) burkar. Såväl Fanta som Fantasy skrivs med mörka bokstäver med ljus skuggning mot en färglagd botten.

(Dagens Media)

Tidningen Elle och förlaget Hachette har däremot inte fått igenom sitt besvär gentemot det varumärke, Ella, som textilföretaget Roab Business Collection registrerat. Hachette menade att:

Vårt varumärke består av ordet Elle. Slutbokstaven uttalas inte på franska och därigenom får ordet Elle i sin helhet anses ingå i registreringen Ella. De båda orden är uttalsmässigt i det närmaste identiska och ger ett likartat utseendemässigt intryck.

Det ansåg däremot inte PRV. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *