Mäta lite till

En intressant postning även när det gäller hur reklam borde mätas och vägas: If Google Were a Restaurant (via Beta Alfa).

When I go to a restaurant, and look at leftovers on my plate, I don’t see food, I see information. If the restaurant were Google, they wouldn’t just take that plate and scrape it off into the trash. There would be a camera in the kitchen, photographing every plate coming back, with analysis of what people liked and disliked, and what portions were too big, helping to optimize future servings.

Som planner är jag inte bara intresserad av den rena effekten av kommunikation utan även det som sker i samband med att konsumenten och marknadsföringen möts. Problemet är att vi alltför mycket bara mäter reklamens effekt/kreativitet liksom att vi mäter varumärkets igenkänning – men sällan eller ens någonsin mäter vilka konsekvenser och värderingar som förändras. Det är självklart inte i kundens direkta intresse – men om vi lärde oss mer om det longitudinella varumärkesarbetet så skulle vi antagligen bli mycket bättre på att bygga mer hållbara dylika.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *