PR-branschen behöver fila på imagen

Fackförbundet DIK gjorde en undersökning i samband med en artikel om PR-branschen. Det är inte så många som svarat (35 st) så själva grafen är rätt ointressant men frisvaren kanske är viktigare. Frågan löd: “Håller du med om att allmänhetens förtroende för PR-branschen och dess yrkesutövare är lågt?” och 15 stycken hade svarat Ja och 15 stycken “Både ja och nej”. Onekligen har PR-branschen en del att göra när det gäller sin egen image när personer inom ett förbund där informatörer mfl samlas har åsikter i stil med denna:

PR-branschen uppfattas av vanligt folk ute i landet som ett Stockholmsfenomen. Ytan verkar viktigare än innehållet och det funkar inte överallt. Utrymme i media prioriteras.PR-byråer förknippas med politiker (som vill framstå i bättre dager) och tjusiga evenemang dit inget vanligt folk har tillträde.Pengarna styr.

Just manipulationen menar kommentatorerna är starkt inom bilden av PR. “Folk” anser att PR handlar om manipulation:

Jag misstänker att folk har börjat bli medvetna om att alla har en dold agenda. Något som vill säljas och att man börjar bli trött på det.

Och någon menar just att det är branschen själva som varit dåliga på att kommunicera vad PR faktiskt handlar om:

PR-branschen dras fortfarande enligt min mening med gamla rykten och spöken från hur PR tidigare användes. Här, om någonstans handlar det om att kommunicera strategiskt för att vända synen.

(DIK Forum)

Onekligen är därmed Westanders initiativ till att göra PR mer transparent intressant, tillkommet utifrån den SIFO-undersökning [pdf] (via Westander pressrum Pressmeddelande 21 februari 2006) som visar att åtta av tio vill att media ska vara transparenta från vem som de fått nyheten. Westander skriver i sitt “manifest”:

“Som lobbyister ska vi inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter – såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten – får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj vi driver.”

(Westander Publicitet och Påverkanvälj Om Westander/Öppenhetskrav)

I en tid där reklam och PR mer och mer smälter ihop på olika sätt och medievärlden fragmenteras, vilket ger en mycket sämre överskådlighet och därmed svårare att följa något tillbaka till källan, är mediekonsumentens upplevelse av att bli lurad viktig.

Dels handlar det om journalistikens sämre möjlighet att faktiskt bakgrundskontrollera alla stories: det är ett antal artiklar som visat sig vara felaktiga på grund av tidsbristen och jakten på att vara först.

Dels genom att bloggandet ((Det finns också exempel på hur PR- och reklambyråer valt att skruva artiklar på Wikipedia till sin fördel.)) har gett PR-branschen en, visserligen relativt svårkontrollerad, skarp möjlighet att skapa nyheter utifrån den agenda som valts. Genom att medierna börjat att inse att bloggarna kan komma fram med nyheter före dem själva så har man också börjat att använda dem som källor, dock nästan uteslutande utan att nämna varifrån de fått nyheten.

Det ger i princip fritt spelrum för mindre nogräknade marknadsförare och opinionspåverkare att plantera saker redan på bloggarna – antingen genom att använda sig av en befintlig blogg och försöka att skapa buzz, antingen genom att påverka bloggaren att skriva om ämnet eller att släppa intressanta saker i kommentarer. Eller genom att skapa bloggar själva, men som bygger på en sorts stealthteknik, där man flyger under radarn genom att använda sig av bloggens relativa anonymitet.

Allt detta kan vid första anblick tyckas vara förfärligt. Men det är en utveckling som snarare är logisk utifrån de möjligheter som teknikutvecklingen gett. Så oavsett diverse försök från statsmakten att kontrollera både reklam och PR så handlar det antagligen mest om att se till att medvetandegöra branschen själva om att det hela i slutänden slår tillbaka på en själv – att vara transparent handlar om respekt. Respekt innebär att man överlever som varumärke oavsett om det handlar om reklam- eller PR-byrå.

Related Posts

2 thoughts on “PR-branschen behöver fila på imagen

  1. Jonas Morian

    Frågan DIK ställde (“Håller du med om att allmänhetens förtroende för PR-branschen och dess yrkesutövare är lågt?”) är lindrigt sagt skruvad. Hur ska det tolkas? “Tror du att folk i allmänhet har lågt förtroende för pr-branschen och pr-konsulter”? Det går väl inte att dra några vettiga slutsatser av det? Det rimliga vore väl att fråga om man själv har förtroende för pr-branschen och pr-konsulter. Det senaste numret av Media i Fokus har f ö en konspiratorisk artikel om pr-konsulter, som är rätt underhållande i sin aningslöshet. Läs mer om den här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *