3 thoughts on “Ta en kaka till

  1. Admin Researcher Post author

    Kan ju bero på att vi i flera år pratat om viral marketing… Visst må ni gjort ett bra arbete men viral marknadsföring är knappast något nytt. Researcher skriver om det för första gången i april 2004. Adland har använt uttrycket hur länge som helst.

  2. jojje

    Ja diverse uttryck för denna metod har absolut använts i branschen. Vårt syfte var att på med ett vetenskapligt perspektiv komma med förslag på ETT begrepp istället för de olika varianterna som används. Detta begrepp är då “viral marknadskommunikation” och det är själva nyheten. Inte företeelsen i sig.

    Engelskans “viral marketing” myntades under sent nittiotal, och det är ingenting vi gör anspråk på överhuvudtaget.

    Lycka till med vidare researchande!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *