Snygg-Lars säljer bättre än Ful-Fia

Enligt en undersökning av en grupp studenter på Handels så är attraktiva expediter en faktor för konsumentens köpbeslut. Magnus Söderlund som lett undersökningen menar att det handlar om att skönhet också lätt tolkas som intelligens och kunskap. (Supermarket / Market)

Jag tycker undersökningen – åtminstone utifrån som den presenteras här – helt enkelt har två problem: dels är den alldeles för liten och datainsamlingen är för smal. De väljer att göra undersökningen i en bokhandel, vilket gagnar för en speciell målgrupp som man undersökt. Samtidigt är det lite att sparka upp öppna dörrar – vi vet redan att skönhet är en fördel i alla delar av livet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *