Only for the fun of it

whereonlyinitforthedrugs.jpg

(för att klargöra: det är jag som gjort den… adhd ((på byrån kallar vi oss icke-ADs för adhds när vi försöker leka AD:s)) liksom)

Related Posts

2 thoughts on “Only for the fun of it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *