MMS presenterar en ny mätmetod

2005 använde vi, enligt MMS, media på följande sätt:

Fram till 8.30 på morgonen har morgontidningen ett starkt grepp om konsumenterna, följt av radio och – betydligt svagare – tv och internet.
Under dagen, fram till 17, är radio klart störst, följt av internet och med tv uppseglande starkt under eftermiddagen.
Mellan 17 och 19 är internet störst, innan tv går förbi och dominerar kvällen – men med internet som klar tvåa.
Kvällspressen har sin konsumtionstopp vid 19-tiden, men det är bara vid ett tillfälle på dygnet, efter 22, som den tillhör de tre mest konsumerade medieformerna.

I mätningen av uppmärksamhet kring olika medieformer dominerar internet under nästan hela dagen – och det är först framåt 22 som tv går om. Uppmärksamheten för radio är generellt låg och är bara störst under tidiga morgonen. Sedan blir det mest skvalfaktor, jämfört med webb och tv.

MMS berättar nu om en ny mätmetod som bättre ska spegla hur mediekonsumtionen faktiskt ser ut. De kallar det ADL – A Day In Life – och ska se hur medieanvändningen ser ut över dagen och framförallt kunna visa på hur olika media spiller över varandra tidsmässigt. (Martin Jönssons blogg Svd)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *