Yttrande- och tryckfriheten inte politikernas bästa gren

Tidningsutgivarna har gjort en undersökning om hur riksdagens ledamöter ser på tryck- och yttrandefrihet och det är onekligen smått överraskande siffror i ett land som ofta håller hög svansföring gentemot andra länders användande av tryck- och yttrandefrihet. PeO Wärring, ordförande i Tidningsutgivarnas tryckfrihetsgrupp sammanfattar sina känslor inför undersökningens utslag:

Det är skrämmande att så många av riksdagens ledamöter inte förstår hur viktig tryck- och yttrandefriheten är för det öppna demokratiska samhället.

Undersökningen visar en markant vindkantring där 89 % av de tycker att enskilda polisers meddelarfrihet ska begränsas, 74 % tycker att det bör införas en lag som begränsar medias möjlighet att bevaka kända personer, 68 % tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål ska höjas kraftigt dvs. media ska få betala mycket mer om de döms, 72 % vill införa regler om ekonomiskt förtal så att företag och organisationer skall kunna kräva medierna på skadestånd och 84% tycker att det är bra att media inte kommer åt pass- och körkortsbilder.

Riksdagens ledamöter har lätt att förbise tryck- och yttrandefriheten i obekväma frågor. Det är väldigt kortsynt och på sikt utarmas tryck- och yttrandefriheten – och därmed demokratin. Tryck- och yttrandefriheten har vunnits i politisk kamp av folket. Detta får inte våra politiker glömma utan de måste ta sitt ansvar för medborgarnas rätt att få veta.

(Newsdesk)

Det visar att politikernas hårda linje vad gäller reklam inte enbart riktas mot reklam utan är en genomgripande värderingsförändring gentemot de demokratiska friheter som vi har i Sverige. Att som politiker å ena sidan anse att Bushregimen gör fel och å andra sidan arbeta för att inskränka yttrande- och tryckfrihet visar på en utveckling som inte bara kommer att förändra reklambranschens utgångspunkter utan hela samhällets.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *