Bloggenkäten är färdig

Kullin har sammanställt årets bloggenkät och det visar med oerhörd tydlighet att bloggosfären förändrats markant sen förra gången. Kvinnor är i majoritet och bloggandet är mer individualistiskt behovstillfredsställande.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>