DI undervisar om varumärken

Tio mycket bra råd inför ett varumärkesarbete finns hos di.se. Och ett antal läsarfrågor besvaras mycket vist. Bäst är svaret på frågan om vilka de vanligaste felen är i varumärkesprojekt:

Det vanligaste felet är att man tror att det räcker med ett kort varumärkesprojekt och att man sedan är färdig. Strategi utgör bara 10 procent. Genomförandet utgör 90 procent. Man måste leva med planen.

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *