Varumärket är affärsstrategin

Dagens Industri har startat en “varumärkesskola”. Många bra saker redan i del 1. Åsa Myrdal Bratt säger exempelvis:

Ändå finns det, speciellt hos många mindre och medelstora företag men även en del större business to business-företag, en uppfattning att varumärken handlar om kommunikation eller reklam, och att frågan därför hör hemma hos kommunikations- eller marknadsdirektören.

Hennes springande punkt handlar om att varumärkesstrategin i mångt och mycket kan ta över den vikt som affärsstrategierna haft eftersom konkurrensen är så mycket större idag än förut.

Bratt Myrdal tar upp mediernas fragmentering som en anledning att arbeta med varumärkesvärden i samma mått som andra värden för företagens strategiska arbete. En ytterligare del ligger i den stora fragmentering av varumärken som skett – och inte sällan varje enskilt varumärkes fragmentisering genom att varumärket sällan ses just som en del av affärsstrategin – eller kanske borde ses just som affärsstrategi. Men också att det finns så många värden som varumärket kan fyllas av på grund av värdenas inneboende subjektivitet.

Daniel Tingström på Reklamfeber uttrycker tyvärr i sin korta kommentar om DIs varumärkesskola en åsikt som jag ofta möter inom min egen bransch:

Bullshit eller da shit?

Det borde inte ens en reklamare behöva fråga 2006. Branding och varumärkesstrategier har en alltför viktig plats för att nå effekt med marknadsföring för att avfärdas på enkelt.

Related Posts

One thought on “Varumärket är affärsstrategin

  1. Pingback: Beta Alfa 2.0 » Varumärket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *