Nya ratingformer för andra mottagare

Nielsen Anytime Anywhere Media Measurement (A2/M2) ska mäta hur program ses över icke-traditionella mottagare för etermedia (datorer, PDA och mobiltelefon) vilket ska ge en bättre bild av hur och var saker ses – och därmed en säkrare mätning av reklamkontakter. Samtidigt är frågan hur det hela egentligen kommer att påverka reklamen eftersom det är skillnad på beteende när det gäller att titta på TV i hemmet och titta på TV “on the go”. Fördelarna kan däremot gälla när det gäller kunskap om demografi, vem som ser vad på vad och när. (Businessweek).

Svårigheter helt klart. Inte bara när det gäller mätningen utan också i det faktum att dagens utsändningar av fr a TV är dåligt kompatibel med bärbara enheters mindre skärmstorlek.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *