Några ekonomiska tendenser

Reklam och PR har som branscher gått bra under 2005 och första halvåret i år. Det är en högkonjunktur just nu – frågan är hur länge den kan hålla i sig och fr a: vad händer efteråt?

PR-företagens branschorganisation ((Den ena av de två som finns.)) PRECIS visar att PR-företagen fortsätter att gå bra och fortsätter att anställa: 61 % av medlemsföretagen har ökat sin bemanning under senaste kvartalet kvartalet. 35 % har gått över budget ((Vilket iofs alltid beror på hur väl budgeten egentligen stämmer överens med verkligheten.)) och orderläget fortsätter att se gott ut, såväl som tilltron inom byråerna – endast fyra procent tror på sämre tider kommande kvartal.

Sandberg Trygg ((Som konkursade 2004 och varumärket fortsatte leva genom Göteborgskontoret)) går bra. B2B fungerar uppenbarligen. Byråintäkten på de tolv anställda är hela 17 miljoner och ett resultat på 3,6 miljoner är mycket bra, särskilt som byrå specialiserad inom B2B.

Saatchi & Saatchi Sverige dubblade såväl antalet anställda såväl som byråintäkten – det innebär att man numera är 24 anställda med en byråintäkt på 21 miljoner.

SWE går okej med en byråintäkt på 36 miljoner men omsättning på 55 miljoner. De 27 anställda kan räkna med mer jobb framöver om man förstår VDn rätt. Resultatet utlovas i svart.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *