Kvaliteten viktigare

Med anledning av såväl Tele2:s tomtekampanj och Avanzas mer virala kampanj runt Svenska Storkapitalföreningen menar numera flera aktörer inom gerillamarknadsföringen att det till slut finns en fara för att överraskningseffekten försvinner och därmed tappar man buzzmöjligheterna runt gerillareklam. Göran Åkestam menar att kvaliteten blir viktigare och viktigare när det handlar om gerillareklam:

När man inte kan passera genom city utan att tre, fyra överraskande moment dyker upp på gatan är det ju inte lika verkningsfullt längre. När ett medie blir överutnyttjat vilket gerillametoden tangerar att bli, ställs högre krav på kvaliteten.”

Fejkade kampanjer menar Åkestam också är farligare eftersom de kan slå fel. Liksom att det är ett faktum att konsumenter inte gillar att känna sig lurade. Claes Bodén på Jung Relations menar att det alltid är bättre att hinta om vem som faktiskt är avsändaren i såväl gerilla- som viral reklam. Det innebär att konsumenten snarare får känna sig smart, att hon/han “löser” gåtan. (N24.se).

Diskussionen om såväl viral reklam som gerillareklam har pågått under flera år. Problemet har varit tvåfaldigt:

  • Byråer har använt gerillamarknadsföring som extra grädde på moset och därmed har de ofta inte stämt konceptuellt med den övriga kampanjen. Integrationen är nödvändig för effekten. Allt annat blir bara slöseri med pengar.
  • Byråer har valt att göra små saker, ofta endast på några få ställen i storstäderna. Det innebär att man inte når någon annan effekt än att det kan bli en liten buzz runt själva produkten. De mer kraftfulla kampanjer som måste till ses ofta som alltför tidskrävande och energikrävande, trots att de ofta är mycket billigare och mer effektiva både ekonomiskt och varumärkesmässigt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *