Mest värdefulla varumärken

Financial Times har listat ((Utgångspunkten är potential till intjäning.)) världens mest värdefulla varumärken. Microsoft är inte oväntat etta men efter GE och Coca Cola kommer China Mobile som räknas bli en riktig kassako för sina ägare. På 67:e plats hamnar H&M och 69:a ligger IKEA. De båda ligger före såväl VW som före Siemens och Rolex. (Supermarket)

Att lista varumärken är alltid en grannlaga uppgift – allt beror på vilket perspektiv man väljer. Financial Times och Millward Brown Optimor har valt framtida intjäningspotential, vilket de anser vara ett säkert mått på varumärkets värde. Samtidigt finns det hela tiden andra faktorer som måste vägas in för att de facto kunna säga något om ett varumärkes värde.
Om jag får tid över någon gång (haha, den var kul!) så skulle ett sätt vara att vikta alla undersökningar mot varandra och på så sätt få en bredare bild av varumärkens värden.

Related Posts

One thought on “Mest värdefulla varumärken

  1. Jonas

    “Tid över”, det var roligt skrivet :-)

    Jag funderar över tvåan GE, hur många vanliga människor känner överhuvudtaget till det märket?

    Märkesmätningar av detta slag är det definitivt läge att ta med den berömda nypan av salt. Inte blir lättare av att bedöma dessa mätningars tillförlitlighet när metoden är en affärshemlighet!

    Det finns många kampanjer men bara ett liv, ta det lugnt och var rädd om dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *