Reklam ger reklam

Reklamkanalerna ökar sina egna reklaminvesteringar. TV4 har under senaste åren ökat sina investeringar med 170 %. Kanal 5 och TV3 ökade med 60 % vardera. Alltsomallt ligger kanalernas mediainvesteringar på 90 miljoner under 2005, vilket lär bräcka 100-strecket under innevarande år. Johan Eidmann på Bizkit säger:

Efterfrågan på tv-reklam är större än någonsin tidigare. Om tv-kanalerna inte ökar sina tittarsiffror går pengarna till andra medier istället.

(N24.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *