Med vilje förbjudna kampanjer

En intressant fråga är – hur många gånger går det att medvetet skapa kampanjer som blir förbjudna – för att sedan använda dem som viral? Microsoft har uppenbarligen gjort det i samband med en reklamspot: InsideMicrosoft har reklamfilmen. Den är… intressant. Läs diskussionen om det på AdLand.

Viral-marknadsföringen har gett möjligheten att använda även de mest kreativa, men inte fullt så politiskt korrekta, idéerna. Genom att få en reklamfilm “banned” har man skapat en klart större möjlighet till buzz och till lovemarking hos fr a unga och mer liberalt lagda konsumenter. Eller ta den reklamfilm som VW nekade till att ha något som helst med att göra – de får oerhört mycket buzz men slipper ta striden med mer konservativa grupper.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *