Lateral branding

Hur gör man för att verkligen sätta buzz runt ett varumärke? Ta exemplet Apple Ipod. Genom att ge exempel på andra sätt att använda produkten på fick det ytterligare buzz. Exempel som finns är bland annat att Peter Jackson använde en Ipod för att transportera dagliga inspelningar av Sagan om Ringen. En lärdom att ta till sig. (Influx)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *