Telemarketing anmäls oftare

Telefonförsäljningen ökar och därmed också anmälningar av den sortens marknadsföring. Fler och fler fall av sk negativ avtalsskrivning sker i samband med just telefonförsäljning. Konsumentverket flaggar nu för skärpta regler när det gäller avtalsbindning i samband med telefonförsäljning. (DN)

Telefonförsäljning är något som måste hanteras med varsamhet. Att ringa utan att ha en relation med mottagaren är ett intrång i privatlivet. Att då släppa lös personer som inte hanterar varumärket på ett bra sätt innebär stora faror. Problemet ligger dels i prestationslönen – provisionen – men också att företag som använder telemarketing släpper hela grejen till företag som specialiserat sig på själva formatet utan att erbjuda en kvalitativ relation mellan företag och konsument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *