Konsultkommunikation

Telias framtidsbarometer om kommunikation har frågat mer än 600 konsulter vad som är viktigt:

“Sju av tio konsulter tycker att det måste gå snabbt att nå det egna företaget via antingen telefon eller e-post. På andra och tredje plats bland de viktigaste faktorerna i en konsults vardag kommer personliga kontakter och kvaliteten på arbetet.”

(ComputerSweden)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *