Digital-TV kan sno annonspengar från dagspress

Bizkits tv-analytiker Johan Eidmann flaggar för att övergången till digital-TV kan komma att brandskatta printtidningarnas annonsintäkter:

– Digital-tv ökar nog inte tv-tittandet. Men det ökade utbudet gör att reklam-tv tar stora andelar från public service (Sveriges Television, red anm). I slutänden innebär det ökade annonsintäkter för tv-marknaden totalt sett.

Halva annonskakan går idag till dagspress medan endast 25 % går till TV. Att det förändras är knappast någon högoddsare men kommer det verkligen innebära en så snabb och stor övergång? Marie Nilsson, vd på Mediavision, menar att den inte kommer att vara så genomgripande som Eidmann gör gällande. Och professorn i massmedieekonomi vid handelshögskolan i Jönköping Karl Erik Gustafsson anser att TV:s andel av annonskakan kommer i princip vara oförändrad oavsett analog eller digital utsändning. Framförallt menar han att faran är liten för lokalpressen:

– I Norden är landsortspressen mycket stark, både när det gäller detaljhandel och varumärkesannonsering. Jag tror inte tv kommer att konkurrera med tidningarna på hemmaplan.”

(SvD)

Allt beror egentligen på hur annonsköparna väljer att se på det nya: bländas av den digitala utvecklingen eller tänka strategiskt i sina mediaval.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *