“När kunden alltid har rätt blir det aldrig riktigt bra”

Min kollega nere på Miami i Göteborg har skrivit en gästpostning på bisonblog med rubriken När kunden alltid har rätt blir det aldrig riktigt bra. Som vanligt genomtänkt och provokativt sant. Den springande punkten i hans argumentation handlar om att mycket av den reklam som gör att konsumenten blir immun – dvs. den dåliga reklamen – inte alltid är byråns fel utan lika ofta på grund av fega och/eller okunniga köpare av reklamtjänster. Och är det något som man verkligen kan känna igen sig i så är det när det handlar om grafiska profiler:

“Uppdragsgivaren har kontrakterat någon för att lösa en uppgift som han inte klarar själv. Kunden är alltså medveten om problemet och hur rollfördelningen ser ut. Ändå vill han ha sista ordet och t ex behålla den irrelevanta pippifågeln i logotypen som konstant förväxlas med värste konkurrentens. Och självklart ska den vara blå, som innan.”

Wojne wojne. Själv har jag på senare tid varit med om kunder som ändrar efter eget skön i varumärkesstrategier – inte bara såna saker som de kanske kan se utifrån ett internt perspektiv utan rent varumärkesstrategiska delar, kärnvärden som arbetats fram utifrån workshops o dyl. Som planner skulle man helst vilja sätta kunden i en stol och sedan slänga allt bakgrundsmaterial i famnen på denne och be att han bevisar de värden som han tycker är de rätta.

Related Posts

One thought on ““När kunden alltid har rätt blir det aldrig riktigt bra”

  1. Bianca

    Mmmm tell me about it… Jobbar med ett redesignprojekt av 70+ förpackningar där kunden prompt skulle bestämma typsnitt som produktnamnet skulle typas med. I mina ögon var det katastrof och jag var helt gråtfärdig och redo att avsäga mig projektet, men skam den som ger sig. Det blev rätt bra till slut även om jag personligen inte hade valt det typsnittet om jag hade fått bestämma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *