Stark och snäll

Det är inte bara Ericsson, Volvo och H&M som är starka varumärken i Sverige. Årets jubilar Pippi Långstrump (60 år) tillhör ett av de starkaste varumärkena. Upphovsrättshållarna Tre Lindgren gör en vinst på sex miljoner och det är nästan enbart på licenser att använda Pippi Långstrump som ger den (omsättning 7.2 miljoner och då är det enbart på de 10-12 % av försäljningen som licensen kostar).

Tre Lindgren har (äntligen) bestämt sig för att distansera sig från de tyskproducerade Pippi-filmerna vilket innebär att flera licenstagare kommer att bytas ut och endast sådana som väljer att använda Ingrid Vangs klassiska Pippi-bilder kan komma i fråga.

Niklas Olovzon, på kommunikationsbyån S&B menar att det handlar om att man sett till att Pippi-varumärket syns i rätt situationer och att det är själva historien om Pippi som bygger värdet. (SvD

Min (nästan) namne snurrar in sig i lite väl förväntade klyschor och drar lite höga växlar på termen storytelling när han jämför Pippi med andra, nya, seriefigurer. Men det intressanta är att Tre Lindgren väljer att bli försiktigare med sin “guldtjej”. Hittills har det ibland känts som de bara velat få ut Pippi, oavsett om det har varit den klassiska Pippi eller “film”-Pippi. Antagligen bedömer de att filmerna inte längre har samma genomslagskraft hos barn. Något som rent sentimentalt känns väldigt bra men som rent varumärkesmässigt kan verka lite udda. Filmerna rullar om och om igen på svensk TV och de nya generationerna barn har relation till “film”-Pippi mer än till Vangs klassiska figur.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *