Regel 33 från Steve

Steve har skrivit ihop en regel: Rule 33 om hur bra team fungerar. Jag håller med. Och jag är så pass lyckligt lottad att jag har en AD som just det här mer och mer känns som.

when the parts gel as a unit… when a glance communicates an idea… when shared purpose mounts to shared achievement… when you reach points you could never reach alone… when everything just clicks.

Tack Anna för att du finns!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *