Timbro vill förbjuda statlig pr

Den ultrakonservativa (min åsikt) nyliberala (deras åsikt) tankesmedjan Timbro har räknat ut att staten använder två miljarder (2 057 014 000) årligen för reklam och pr. Tillsammans med den moderate riksdagsmannen Henrik von Sydow menar lobbyisterna på Timbro att det är fel. Maria Rankka säger:

“Jag är förvånad över att det är så pass mycket. Man kan konstatera att det är en enorm stor del skattepengar som läggs på att påverka medborgare och politiker. Tittar man på innehållet så finns det politiska drag och socialdemokratiska tendenser.”

(Resumé)

Timbros Maria Rankka har en intressant ställning som “idéproducent” liksom att hon också är stående krönikör för Dagens PS. Hennes uttalande hoppas jag är lite felciterat av de Faire, annars är hon faktiskt dummare än tåget eftersom jag, i min enfald, trodde att det var myndigheterna skyldighet att både påverka men också informera medborgarna om olika saker. Uppenbarligen är det inte så. Det som är riktigt knivigt i uttalandet är det sista – en rätt så typisk Timbro-vändning: att det är socialdemokratiska tendenser i statlig PR och reklam. Själv har jag lite svårt att se sådan i ex. premiespar-reklamen, eller reklamen om sjukskrivningar. Jag har också svårt att se det socialdemokratiska i de reklamkampanjer som gjorts inför pensionsomläggningen och ppm-valen. Men vad vet jag – jag är ju bara en simpel planner som råkar hysa mer liberalistiska tankar än det mörkblå anhanget på Timbro.

19 thoughts on “Timbro vill förbjuda statlig pr

 1. Dennis

  Jag förmodar att du läste Timbros rapporter innan du rafsade ihop din ultrakommunistiska (min åsikt, vi behöver ju uppenbarligen inte vara så noga) svada, vad tyckte du om det som stod där?

 2. N|.

  Nej, Dennis. Varför skulle jag ha gjort det? Jag är inte intresserad av att läsa långa rapporter utan av vad Timbro väljer att föra fram i sina pressmeddelanden och i samtal med journalister. Det är där den riktiga kommunikationen sker – och det vet förhoppningsvis Timbro (men uppenbarligen inte du…?) Alltså – Maria Rankka gör ett uttalande och hon är tillräckligt slipad för att veta vad i hennes uttalande som kommer att citeras: det hon gör är ett oerhört propagandistiskt uttalande för att av någon anledning försöka få alla de två miljarderna till att handla om politisk pr. Vilket det inte gör, även om nu Timbro i sin fascinerande [valfritt epitet] vill få det till detta. Själv har jag jobbat med nån mille av dessa – det handlade om cykelhjälmar och om att vägtrafikanter måste bli bättre på att respektera vägarbeten. Om nu inte vägarbeten och cykelhjälm är oerhört politiska eller socialdemokratiska så anser jag fortfarande att Timbro är ute efter något annat än att försöka göra en ärlig satsning på rätt pr och rätt reklam. Eller är det så Dennis, att du anser att all statlig verksamhet inte ska lägga ner några pengar på någon offentlig information?

 3. Dennis

  Förmodligen inte, men å andra sidan indikerade din kommentar att man inte behövde ha någon grund för sina epitet och allt var tillåtet. Och hur var det, hade du läst rapporterna?

 4. Dennis

  Förlåt en enkel ekonom som bara läst 5 poäng marknadsföring och som knappt minns något av det, men går det verkligen att sätta likhetstecken mellan opinionsbildning och PR? Opinonsbildning ska väl ses som PR, men all PR är inte opinionsbildning. Du själv tycks ju skilja på påverkan och information så någon sorts distinktion borde rimligtvis göras. Därför blir det lite lustigt att du skriver att de vill förbjuda statlig PR när von Sydow säger statlig opinionsbildning.

  Så information om PPM-val och liknande kanske inte ens ses som ett problem, trots att du framställer det som att de gör det. Läser man Rankkas rapport, och du kanske borde ha gjort det ändå innan du drar slutsatser, så finner man att problemet snarare är den slags information som inte är neutral utan snarare handlar om någon myndighetsperson åsikter. Och om du nu tänkte hävda att du är liberal så hoppas jag att du inser att den liberala staten är just neutral.

 5. N|.

  Problemet käre Dennis är att det inte är några två miljarder som används till opinionsbildning. Alltså är deras presskontakter usla.
  Som sagt – Researcher.se är inte en politisk blog utan handlar om media, reklam och PR. Alltså läser jag det som sker i media – inte rapporterna som ligger bakom. Varför det? Därför att det är det jag vill göra – det är det som är intressant. Om du tar och läser min kommentar så ser du att jag hoppas att de Faire gjort fel och inte att Rankka sagt det hon sagt. Att jag skrivit den rubrik jag gjort bygger på a) att folk ska hugga på den b) att det är vad som de lyckats att kommunicera.

 6. N|.

  Nu har jag läst rapporten och jag står fast vid min åsikt – de är ute och cyklar. Deras undersökning är dels väldigt generellt hållen, de har bland annat inte tagit med frågor och liknande. Vidare ger de en riktigt dålig genomgång av själva surveyn… som statistiker blir jag mest skrämd av så dåligt hantverk.

 7. N|.

  Bara några delar som gör att undersökningen helst inte borde lämnat skrivbordet:

  “En snäv definition av vad som utgör påverkan på politik och samhällsopinioner tar sikte på annonskampanjer, informationsmaterial, debattartiklar o s v som tar tydlig ställning för en viss politisk uppfattning. Fenomenet opinionsbildningsarbete rör dock mer sofistikerade metoder än just tydliga ställningstaganden för viss politisk åsikt. Bakom en särskild kampanj, eller försök till opinionspåverkan, finns en undervegetation av forskning, analys, litteratur, konferenser, seminarier, opinionsundersökningar och annat som sällan tar tydlig ställning men där valet av forsknings- och analysmetod, författare, talare på konferens m m driver en fråga i en viss politisk riktning. Problemet med en sådan definition är att den riskerar att bli alltför vid och att den inte är möjlig att undersöka i detalj. Samtidigt är det centralt för en uppskattning av opinionsbildning generellt att studera just de mer sofistikerade metoderna för politik- och opinionspåverkan.”

  respektive

  “Trots försök att reducera risken för att inkludera resurser som inte går till någon form av idé- och opinionsbildning, eller exkludera resurser som går just till detta, bör det påpekas att metodvalet inte garanterar hundraprocentig träffsäkerhet. Givet att många myndigheter inte tagits med i studien och att det inte gått att uppskatta anslagsgivningen för några viktiga och stora samhällspåverkande myndigheter…

 8. Dennis

  1. Du tycker det alltså är lämpligt att medvetet ljuga om någon annans åsikter bara för att få uppmärksamhet.
  2. Du kommenterar inte ens Rankkas rapport, trots att detta inlägg handlar om den. Är inte det lite lustigt?

 9. N|.

  Dennis. Läs vad jag skriver:
  1. Jag har inte ljugit. Jag har haft åsikter om vad Rankka sagt i pressen (i det här fallet Resumé).
  2. Nu har jag kommenterat Rankkas rapport i kommentarerna innan den du lämnat. Du själv verkar ha missat det?

 10. Dennis

  1. Timbro har aldrig sagt att de vill förbjuda pr, det är dina ord.
  2. Dina citat kommer från Fredrik Erixon och Ulrik Frankes rapport. Rankkas rapport innehåller inte något som ens kallas för survey på låtsas, så din tidigare kommentar kan knappast handla om den heller.

 11. N|.

  Men Dennis. Nu är du väl ändå ute och cyklar? Rankka hänvisar till den siffra som surveyn kommit fram till. Hon tar den helt enkelt som en siffra för ideologisk kommunikation inom statlig myndighet. Därmed är det surveyn som är mest intressant och den är dåligt gjord. Eller menar du att Rankka bara tagit en siffra helt ur luften?
  Om du tittar lite närmare på det pressmaterial som Timbro använder så finns sätts det ingen skillnad på vem som gör vad – alla står för alla rapporterna.

  Jag har aldrig sagt att Timbro vill förbjuda PR. Däremot är de kritiska och den gode HvS är tillräckligt knuten till just Timbro för att faktiskt sägas gå på samma linje som förlaget/tankesmedjan.

  Du försöker att fajtas med väderkvarnar Dennis.

 12. N|.

  Och nej. Jag anser inte att staten ens kan vara objektiv. Det skulle innebära att staten aldrig kan göra något åt några värderingar. Det intressanta är att man i sin undersökning tagit bort sådana saker som Flicka.org som är en ren ideologisk produkt, fr a riktad mot mediaindustrin och med en underton av censur av sånt som inte är comme il faut. Och samtidigt – det är ju, även enligt Timbro, “rätt” åsikter.

 13. Dennis

  Men läser man rapporterna står det olika namn som skribenter, så du kan knappast säga att du kommenterat Rankkas rapport bara för att hon använder sig av siffran. Det är ett så dumt påstående som det kan bli.

  “Jag har aldrig sagt att Timbro vill förbjuda PR” och “Timbro vill förbjuda statlig pr”. Två citat från dig, försök att få dem att gå ihop.

 14. N|.

  Dennis. Du själv verkar blunda för två saker: a) jag har inte kommenterat någon rapport i postningen – jag har kommenterat vad som sagts i pressen. Vidare står alla personerna som mediakontakter för alla rapporterna, därmed lär knappast Maria Rankka vara helt frikopplad från surveyundersökningen. b) Statlig pr är inte all pr. Så enkelt är det – jag har därmed aldrig sagt att någon vill förbjuda pr per se, däremot statlig pr. Två skilda saker men uppenbarligen för svårt för en ekonom att förstå.

 15. Dennis

  1.”Nu har jag läst rapporten och jag står fast vid min åsikt – de är ute och cyklar.” Du påstår att det är Rankkas rapport men citerar ur den andra som hon inte skrivit. I pressmeddelandet står Rankka som författare av sin rapport och uttalar sig om den, Fredrik Erixon uttalar sig om rapporten som du citerat.
  2. Jag har aldrig påstått att du hävdat att Timbro vill förbjuda all PR. Det är uppenbarligen du som har svårt att förstå. Men nu tycks du i alla fall erkänna att du skrivit att de vill förbjuda statlig pr, men det var ju just det som var fel. De vill förbjuda statlig opinionsbildning.

 16. N|.

  Allvarligt Dennis, du börjar verkligen tråka ut mig. Jag säger att jag har läst rapporten och att “de” – alltså pluralis – är ute och cyklar. Jag citerar ur den rapport som handlar om den undersökning som även Rankka uppenbarligen utgår ifrån enligt den normala verifikationsteorin att gå till ursprungskällan dvs. att titta varifrån siffrorna som sedan Rankka anser vara bevis på att statlig pr ska förbjudas. Och ja – pr. PR är opinionsbildning. Bland annat. Frågan är bara vilken sorts opinion det handlar om.

 17. Pingback: JMW Kommunikation » Blog Archive » BEFRIAD ZON*: Är mediebruset målet för kampanjen Koldioxidens vänner?/del 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *