SN skriver ner prognos

“BNP-ökningen blir 2,0 procent under 2005 och 2,2 procent under 2006, men att sysselsättningen vägrar att ta fart. Antalet reguljära jobb stiger obetydligt och den öppna arbetslösheten stannar på över 5 procent, trots att regeringen satsar alltmer på arbetsmarknadspolitik.(DN)

Som vanligt lär man ta SN med ett par rejäla nypor av såväl salt som av peppar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *