Medias transparens

Synen att media är transparent och står fria från andra intressen har väl för länge sedan blivit endast en chimär men att medierna som system saknar vettiga kontrollorgan liksom en ovilja att tillåta kritik och insyn har mest setts som en borgerlig myt. Men nu börjar undersökningar visa att det finns mycket i övrigt att önska hos medierna och deras arbete med att skapa möjligheter till genomlysning. (DN och mymarkup.net)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *