Mediavana

Nordicom har släppt årets mediavaneundersökning. En genomsnittlig dag 2004

  • tittade 85 procent av svenskarna på TV,
  • 81 procent läste en dagstidning
  • 73 procent lyssnande på radio.
  • läste en tidskrift var 39 procent,
  • andelen bokläsare 37 procent,
  • andelen CD-lyssnare och Internetanvändare var för vardera 35 procent
  • video/DVD 14 procent,
  • kassettband 5 procent,
  • bio en procent.

h Internet en något större publik, medan TV, video/DVD och CD-lyssnande ökar under veckoslutet.

Svensken i gemen använder medier 5 timmar och 51 minuter. Radion (35%) och televisionen (29%) ligger högst. Dagstidningsläsningen 8 procent, Internet 7 procent, CD och böcker 6 procent vardera. (Nordicom via Mahirblogg)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *