Brittiska reklambyråer tittar på ny inkomstmodell

S.t Luke’s testade det för något år sedan. Flera högoktaniga reklambyråer i USA gör det. Det handlar om ett annat sätt att ta betalt för reklamarbete. Att få betalt för vad man lyckas med, inte för timme för timme.

Problemet är att reklambyråerna idag förlorar rätten till sina egna idéer, och tänkandet får samma prislapp som producerandet – om man ens får betalt för tänkandet. Tanken med ett nytt system skulle vara att reklambyrå och företag blir partners på ett mer påtagligt sätt och därmed delas riskerna mellan de två. Och byrån får del av företagets ökande intäkter. (Ad Age).

Nåt måste göras. Ju mer tid som läggs ner på rent tankearbete och strategiskt varumärkesarbete desto svårare blir det att ta betalt. Det sker ingen påtaglig “produktion” och därmed har många kunder svårt att se vad det är de betalar för. Delvis är det väl ett rent pedagogiskt problem men också handlar det till viss del om att vi räknar timmar i faktureringen.
Samtidigt finns det flera kryphål för företagare i ett förslag som bygger på betalning efter hur effektiv marknadskommunikationen är. Många företag skulle antagligen vilja “skylla” ökningen på andra faktorer och därmed slippa betala höga arvoden till duktiga reklamare. Ett annat problem är att många strategiska jobb är väldigt långa tidsmässigt. En byrå som har ett stort strategiskt jobb som upptar många anställdas tid måste vara rejält stadd i kassa eftersom inkomsterna kommer senare.
Men det är en intressant tanke. Och värd att prövas i vissa fall.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *