Tips för söndagsläsningen

Speak Up har funderat över hur ett lands varumärke kan byggas med hjälp av landets valuta: The Branding of a Country through the Design of its Currency som bygger på en uppsats i ämnet (pdf). Att se det hela i ljuset av en mer och mer digital ekonomi är väldigt givande.

Fredrik på bisonblog har hittat Shel Holtz åsikt att nya medier inte ersätter de gamla utan att det hela bygger en större mediadensitet. De olika medierna kompletterar varandra istället för att äta varandra. Jag och många med mig är rätt osäkra på att Holtz har rätt. Hos Wired finns också en översikt över hur de nya media klarar konkurrensen med de traditionella medierna. Även Center for Media Research visar på den gamla klyftan mellan de som är uppkopplade och andra, icke-uppkopplade.

Två artiklar om reklamens påverkan på konsumenterna hittar du på Chicago Tribune: Ad nausea: We just don’t know when it’s getting a grip on us och på San Franscisco Chronicle Without advertising, our lives would be empty. Hos Seattle Times försöker man svara på frågan: Why we are slaves to marketing.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *