KesselsKramer använder svenska kreatörer

MTV Japan har tagit hjälp av KesselsKramer för att marknadsföra sitt program Discovery Hunt. Och det är en hoper svenskar som jobbat med projektet: Nils-Petter Lövgren, ad och svenska Fido har gjort animationerna och Jakob Westman är en av illustratörerna. Läs mer hos BlogFonk.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *