Investeringarna förväntas öka
och Reklamförbundet åker på turné

Ungefär 30 % av de som svarat på Annonsörsföreningens årliga marknadsföringsundersökning menar att de kommer att öka sina marknadsföringsinvesteringar. Lite mer än hälften tänker låta investeringarna vara oförändrade. Annonsörsföreningens ordförande Anders Ericson säger om undersökningen:

“Den reklam som Sveriges annonsörer producerar är en viktig kugge i en marknadsekonomi och därför är det naturligtvis positivt att investeringarna ökar.”

(Newsdesk)

Den viktiga kuggen som reklamen anses vara är också temat för den turné som Sveriges Reklamförbund och Företagarna dragit igång under temat “Reklam &Tillväxt”. Det är enskilda reklambyråer som står för värdskapet under hela turnén och Gunvor Engström, vd för Företagarna förklarar:

“Reklamföretagen är i en mycket spännande bransch som kännetecknas av kreativa människor, idérikedom och entreprenörskap. Reklam är viktigt för att öka företagens konkurrenskraft och tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att Sveriges företag kan växa och utvecklas.”

Anna Serner på Reklamförbundet får också en syl i vädret:

“Reklam är, rätt använd, ett mycket effektivt konkurrensmedel. Men det finns fortfarande många företagare som inte förstår vad reklam är, än mindre hur reklamen kan hjälpa deras verksamheter att bli mer framgångsrika. Därför är det viktigt för oss att missionera bland företagen för att berätta vilken nytta våra medlemsföretag kan göra för svenskt näringsliv.”

Städerna som turnén går genom är (inom parentes byrån som fungerar som värd för seminariet): Malmö (The Fan Club), Kristianstad (Metod), Karlskrona (Lennandia), Luleå (Vinter), Umeå (Racer), Linköping (Markus), Stockholm (More), Uppsala (Bollplank), Göteborg (ValentinByhr) , Borås (SOL), Jönköping (Bolt), Härnösand (Högberggruppen), Skellefteå (t/r reklambyrå), Västerås (Västerås Reklambyrå). (Newsdesk).

Som synes saknas Heimer & Company och Falun. Det beror fr a på att det hela handlade om ett smärre utnyttjande från Reklamförbundet och Företagarna. Byrån fick stå för hela arbetsinsatsen, hela kostnaden. Den möjlighet för att “sälja in” sig hos företagarna kändes knappast som speciellt stor.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *