One thought on “Låg frekvens

  1. Annica Tiger

    Det tvivlar nog ingen på :). Att du inte återkommer menar jag.

    Jobbet är ju ändå prio ett, i alla lägen.

    Annica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *