Inget mer Donkan & Co

Svenska McDonald’s tänker ta bort värdemenyerna. Det hela är en ny menystrategi hos McDonald’s som de inte vill kommentera. (Dagens Media)

Much adoo about nothing.

Det hela är bara en mindre förändring. Stripsen är inte längre normalvalet utan nu måste man alltid välja tillbehör. (via Barseblog)

4 thoughts on “Inget mer Donkan & Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *