Siffror, effekt och oberäknelighet

Quickwise har tagit fram ett mått på hur omtyckt reklam är: ett “likeability”-mått. Genom att mäta egenskaper som positiv, unik, tydlighet, grad av intresseskapande, hur reklamen löser ett problem, om det tillför något nytt, humor, irritation och trovärdighet ska man få fram en prognos för reklamens effekt. (Dagens Media)

Det låter bra. Problemet är att alla dessa statistiska mått hela tiden bara är ungefärliga. Eftersom vi jobbar med emotioner, med påverkan av tankar, sinnen och försöker skapa upplevelser så är vi inne på psykologisk mark. Det är få saker psykologin är relativt överens om men att människans psyke är oberäkneligt är det ingen som sätter sig emot. Det är oerhört viktigt att se i samband med att man försöker hitta ett mått för att mäta reklamens effekt som inte helt bygger på försäljningssiffror.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *