Rebell eller offer

Ett av de säkraste tecknen på att en subkultur håller på att tappa sin “farlighet” är när mainstreamkulturen och finkulturen tar upp den och plockar in den i “finrummen”.

Streetkulturen in i finmuseumet. På Orange County Museum of Art pågår en utställning om streetkulturen; graffitti, skating och allt annat som länge varit en urban subkultur. (Orange County Museum of Art via mymarkup)

Ett annat exempel på hur gatukulturen blivit en sorts tillåten kulturform är också när akademiska studier börjar ta upp kulturen i olika etnografiska och kulturella avhandlingar.

“hur mening och identitet skapas genom brädåkande. Åsa Bäckström menar att relationen mellan identitet, lärande och kultur är stark. Kulturen sätter spår i individen, liksom individen sätter spår i kulturen. Författaren visar att idealen inom brädåkningskulturen kommit att stå som förebild även för föräldragenerationen. Detta återspeglas i vår kultur framförallt genom media och i reklam.”

(Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *